Regionskort

Vi tilbyder regionskort fra hele Danmark

Flotte regionskort

Vi kan hjælpe jer med regionskort, der viser præcist det udsnit af Danmark, I har brug for, og endda i to forskellige udgaver.

I kan vælge mellem to forskellige udgaver af regionskortene, alt efter hvad I har brug for. Begge udgaver af regionskortene er i målestoksforholdet 1:200.000, hvor 1 cm på kortet svarer til 2 km på vejen.

Det ene af kortsættene er udviklet af vores egne kartografer, der har sørget for layoute kortet i klare farver og med en læsevenlig skrifttype. Vores kartografer har desuden sørget at inddele alle informationerne i tydelige lag, så I selv kan udvælge præcist de informationstyper, I vil have med.

Det andet kortsæt er udviklet af Geodatastyrelsen (tidl. Kort & Matrikelstyrelsen), der har sørget for at medtage så præcise vejinformationer som muligt, herunder bl.a. signaturer for rundkørsler og til/afkørselsramper på mototrvejene. Geodatastyrelsens kortsæt er holdt i diskrete og neutrale farver.

Eksempel på regionskort


Størrelse og format

Har I f.eks. brug for et regionskort over Falster vil et enkelt A4-kort være nok. Men skal regionskortet omfatte både Lolland og Falster, vil der skulle 2 stk. A4-kort til.

For begge vores udgaver af kortsættene gælder det, at filen, vi leverer til jer, er en PDF, hvor alt er vektorbaseret. I kan derfor selv skalere både op og ned uden kvalitetstab.

Forskel på de to kortsæt

Vores eget kortsæt er i klare farver, medtager oplysninger om seværdigheder, og er inddelt i lag. Bemærk at kortsættet ikke har vejinformationer om f.eks. rundkørsler og til/afkørselsramper på motorvejene.

Geodatastyrelsens kortsæt er i diskrete farver og har præcise og omfattende vejinformationer. Bemærk at kortsættets informationer er i ét samlet lag, hvilket kan besværliggøre bearbejdning af kortet.

Betingelser

Kortet må ikke videregives eller -sælges i nogen form som selvstændigt produkt. Kortet skal altid indgå som en del af et andet produkt, f.eks. som illustration i et gratis katalog, på en hjemmeside eller på en vejtavle sammen med andre informationer.
Licensen gælder i ét år fra fakturadato. Efter licensens udløb må allerede producerede produkter gerne distribueres, men der skal tegnes en ny licens, inden nye må produceres.
Licensen giver ret til bruge kortet i ét produkt. Skal kortet bruges i flere produkter, f.eks. både i katalog og på hjemmeside, skal der tegnes en licens for hvert produkt.
Kortet eller den tilhørende kolofon skal indeholde teksten "© Cartography by Legind A/S - www.multimaps.dk"

Klar til at bestille?

Ved du allerede, hvad du skal have, og hvad det koster? Så mangler du blot at kontakte os. Ellers kan du først se på vores prisliste for at få en idé om prislejet.